Çertifikatë energjie

Projektojmë hapësira duke patur si qëllim që të jetojmë më mirë dhe brezat e ardhshëm të trashëgojnë një botë më të mirë!

Duke u kujdesur për çdo detaj, bëjmë të mundur që dielli, ventilimi dhe ndriçimi natyral të prekin çdo metër të sipërfaqeve të projektuara. Efiçenca e energjisë, në thelb është higjenë dhe shëndet për familjet tuaja.

Çfarë është performanca energjitike e një ndërtese?
Performanca energjitike e një ndërtese, përcaktohet nga konsumi energjitik vjetor (faktik apo i përllogaritur) i nevojshëm për përdorimin tipik të ndërtesës dhe pasqyron nevojat për ngrohjen dhe ftohjen e ndërtesës për ta mbajtur temperaturën në limitet e përcaktuara si dhe për ngrohjen e ujit të nevojshëm në ndërtesë.

Çfarë është çertifikata e energjisë?
Çertifikata e energjisë është një dokument që tregon shkallën e konsumit vjetor të energjisë së një pasurie të patundshme, të matur sipas parametrave të përcaktuar. Ky dokument, është shumë i rëndësishëm në proceset e shit-blejres dhe qiradhënies së pasurive të patundshme, pasi tregon për kostot e mirëmbajtjes së objektit.

Partnerët tanë

Previous Next