Sistemi ashensorëve

Sistemi i ashensorëve është i projektuar për të përballuar të gjithë lëvizjet e banorëve dhe lidh çdo kat të rezidencës me hyrjen dhe me parkimet.

Kone, marka prestigjoze me më shumë se 100 vite eksperiencë në sistemet e ashensorëve, sjell produkte novatore dhe ekologjike të një cilësie të padiskutueshme.

Siguria dhe eficenca maksimale e levizjes së klienteve në objektet tona, janë qëllimi kryesor që nga faza e projektimit deri në atë të mirëmbajtjes së ashensorëve në jetëgjatësinë e projekteve.

Partnerët tanë

Previous Next