Instalimet elektrike dhe hidrosanitare

Puna për instalimet fillon me një studim të kujdesshëm të projektit të mobilimit për çdo njësi, duke ju ofruar zgjidhjen më të mirë për nevojat tuaja.

Mbi bazën e këtij projekti hartohet projekti elektrik sipas të gjitha standarteve për ndriçimin, energjinë, linjat e telefonisë, internetit, antenave televizive etj.

Ndërkohë në projektimin e tualeteve, qëllimi i projektimit është sigurimi i dritës dhe ajrosjes natyrale dhe krijimi i hapësirave funksionale.

Për herë të parë në Shqipëri, Orion ka aplikuar një sistem që parashikon tuba të veçantë ajrimi për çdo njësi, duke eleminuar plotësisht mundësinë e aromave të pakëndshme në ambientet tuaja.

Sistemi i shkarkimit të ujrave i nënshtrohet një projektimi dhe zbatimi rigoroz, i cili nuk bën kompromis me zgjidhje të sforcuara të cilat në kohë mund të kthehen në rrezik të vazhdueshëm për cilësinë e mjedisit tuaj.

Paralelisht me projektuesit në çdo hap të ndërtimit, realizohet edhe konsulenca e nevojshme me klientin për kërkesa apo ndryshime të mundshme.

Materialet e instaluara janë të çertifikuara dhe sigurojnë jetëgjatësi maksimale, duke u përzgjedhur nga linjat e fundit të dizajnit bashkëkohor.

Partnerët tanë

Previous Next