Muret perimetrale dhe ndarës

Muret ndarës mes apartamenteve propozohen në trajtën e mureve "sanduiç", me 2 shtresa tulle anësore dhe material izolues dhe dhomë ajri mes tyre.

Avantazhi kryesor i kësaj teknologjie është izolimi akustik, duke shmangur kalimin e zërave apo zhurmave nga një apartament në tjetrin. Kjo ju siguron qetësinë e kërkuar në ambientin tuaj duke ruajtur njëkohësisht intimitetin e nevojshëm.

Një detaj shumë i rëndësishëm dhe pothuajse krejtësisht i paaplikuar në objektet e banimit në Shqipëri, është vendosja e shiritit akustik nën mure. Ky shirit shmang kontaktin e drejtpërdrejtë të murit me soletën dhe bllokon kalimin e valëve akustike mes tyre, duke shmangur fenomenet e kalimit të tingujve nga njëri kënd i ndërtesës në tjetrin.

Partnerët tanë

Previous Next