Porta e Gjelbër

Porta e Gjelbër është një rezidencë banimi ekskluzive me vetëm 39 familje në 8,190m² truall. Gjelbërimi, kopshtet dhe hapësirat publike zënë 80% të sipërfaqes së truallit, ndërsa ndërtimi vetëm 20% të tij.

Vendndodhja
Arkitektët dhe studiot me të cilat punojmë
Mëso më shumë