Vlerat

Katër vlerat e kompanisë sonë Integriteti, Puna në grup, Cilësia dhe Respekti janë thelbësore në ndihmën për të udhëhequr punonjësit tanë. Ne operojmë në tregje gjithnjë e më të ndryshme, kështu që një set i përbashkët i vlerave ofron përfitime të qarta të biznesit dhe ndihmon në mbeshtetjen e sfidave të zhvillimit të së ardhmes.

Integritet
Gjithmonë bëjmë çfarë është e drejtë
Jemi të drejtë dhe të hapur me të gjithë
Nuk ecim pas së gabuarës dhe të pasigurtës
Mbajmë gjithmonë premtimet tona
Mbështesim çdo njeri që bën gjënë e drejtë

Puna në grup
Dëgjojmë njeri-tjetrin dhe ndajmë me dëshirë njohuritë tona
Jetojmë me pasion eksperiencën tonë
Punojmë në një marrëdhënie të shkëlqyer kreative
Veprojmë si të ishim pjesë e një pikture të madhe

Cilësia 
Luftojmë çdo ditë që të përmirësojmë dhe të tejkalojmë pritshmëritë
Shkojmë kilomentra më larg për të ofruar një produkt me cilësi absolute
Nuk tolerojmë performancën e dobët tek vetja apo tek të tjerët
Nuk bëjmë kompromis për sigurinë dhe cilësinë
Kërkojmë vazhdimisht zgjidhje  të reja dhe kreative

Respekt
Kujdesemi për mënyrën se si  çdo veprim yni ndikon tek të  tjerët ashtu si dhe për komunitetin
I trajtojmë të gjithë në mënyrë të barabartë dhe përqafojmë ndryshimin
Inkurajojmë të gjithë për të arritur potencialin e tyre maksimal
Vlerësojmë talentin dhe aftësitë e të tjerëve dhe i ndihmojmë ata të rriten më tej

Arkitektët dhe studiot me të cilat punojmë
Mëso më shumë