Ceremonia e diplomimit në Universitetin Politeknik

Orion mbështet inxhinierët e rinj.Gjatë ceremonisë së diplomimit në Universitetin Politeknik, Orion jep një Çertifikatë për Internship për studenten më të mirë.

Partnerët tanë

Previous Next