28 Prilli, Dita Botërore e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

Ne jemi një kompani e përbërë nga njerëz, në shërbim të njerëzve...

Trajnim mbajtur për zbatimin e Kodit të Përgjegjshmërisë Sociale, në kantierin e Tower Bridge 3.
Njerëzit janë aseti më i rëndësishëm i kësaj Kompanie. Reduktimi maksimal i riskut, sigurimi i kushteve optimale të punës, veçanërisht për skuadrën e kantiereve të ndërtimit janë themeli i vizionit tonë.

Partnerët tanë

Previous Next